4.8. მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები აუცილებელია
4.8. მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები აუცილებელია

გზის მონაკვეთი, რომელზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას არანაკლებ ორ წამყვან ბორბალზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები უნდა ჰქონდეს დამაგრებული.